Služby

Máte záujem o letecké snímky?

Vykonávame letecké snímkovanie (foto a video) pomocou profesionálnych diaľkovo riadených dronov. Používame stabilizované kamery pre dosiahnutie čo najlepšej obrazovej kvality. Zákazník vidí priamy prenos z dronu na zobrazovači okamžite tak vidí približný výsledok videa/fotografie.

Legislatíva

Spoločnosť tnTEL, s.r.o. je oprávnená vykonávať letecké práce podľa §44 ods. 2 leteckého zákona na základe povolenia Dopravného úradu Č./No. SK/094. Naše UAV (drony) sú zaevidované v registri lietadiel SR a piloti sú držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti ovládať bezpilotné lietadlo UAV (pilotský preukaz).

Naša spoločnosť je poistená proti spôsobeným škodám prevádzkou lietadla na majetku a zdraví do výšky 950.000,-eur v rámci SR a ČR.

Čo ponúkame?

Letecké foto a video

Letecké inšpekcie stavieb

3D modely

Mapovanie terénu a lesných porastov

Aká je cena?

Cenu stanovujeme individuálne na základe požiadavky zákazníka. Výsledná cenová ponuka obsahuje všetky náklady potrebné na vyhotovenie leteckého snímkovania.

Kontaktujte nás pre vypracovanie cenovej ponuky.

 

Prvoradá je pre nás bezpečnosť a preto si vyhradzujeme právo zrušiť let v prípade:

 - nepriaznivé počasie (dážď, vietor nad 10 m/s, sneženie)
- nebezpečné lietanie nad ľuďmi
- akékoľvek zhadzovanie predmetov z dronu

- filmovanie objektov a lokalít či osôb bez súhlasu zainteresovaných a porušenia §63 a § 64    zákona o utajovaných skutočnostiach 215/2004 ako aj  §60  zákona o civilnom          letectve č.143/1998 Z.z   

Poskytujeme nasledujúce služby v oblasti problematiky dronov:
- Konzultácie ohľadne legislatívy
- Školenia na používanie dronov pre začiatočníkov a i.
- Technické konzultácie
- Servis po pádoch (podľa rozsahu)